Affärsmodell

Bolaget är en hybrid i den bemärkelsen att Bolagets produkter och tjänster försäljs till kundbasen via flera olika kanaler:

  • via eget butiksnätverk (alla kundkategorier)
  • via huvudlagret (projektkunder)
  • via återförsäljare
Intäktsmodellen är en funktion av hög grad av service, god till- gänglighet, snabb distribution och logistik samt lång bolagshistoria och därmed bättre inköpsvolymer, inköpspriser och tillgänglighet till ett stort antal leverantörer av kakel